Skarvflytindene

Skarvflytindeneis a mountain of Oppland, in southern Norway. The range consists of three peaks: Nørde Skarvflytinden (2,073m), Midtre Skarvflytinden (2,154m) and Søre Skarvflytinden (2,210m).

from Wikipedia, the free encyclopedia