Zadná Solisková veža

Zadná Solisková veža (poľ. Zadnia Soliskowa Turnia, nem. Hinterer Soliskoturm, maď. Hátsó Szoliszkótorony) je elevácia v asi polovici Soliskového hrebeňa vo Vysokých Tatrách. Nachádza sa medzi Prostrednou Soliskovou štrbinou (Malým Soliskovým hrbom) a Nižnou Soliskovou štrbinou (Prednou Soliskovou vežou)

Prví ju nazvali Günther Oskar Dyhrenfurth a Hermann Rumpelt, ktorí vystúpili na vrchol v roku 1906. Nazvali ju na pamiatku svojho výstupu nem. Dyhrenfurthturm, maď. Dyhrenfurthtorony. Názvy po čase boli zmenené na súčasné